หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
พัฒนา ส่งเสริมการเกษตร และการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 
สนับสนุน ส่งเสริมการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
มุ่งเน้นให้คนในตำบลทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศและเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player