หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


พ.จ.อ. อนิรุธ วงษ์หนองแวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-6382263
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางรุ่งนภา ภู่พลอย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9913732


นางสาวจำลองลักษณ์ สุขสโมสร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-1317949


นายอาณัติ เปี่ยมบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8029513


นางสาวปณิธิลัญจ์ ปล่องทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 098-2537589