หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวจำลองลักษณ์ สุขสโมสร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 036-510625 ต่อ 104
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางรุ่งนภา ภู่พลอย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-510625 ต่อ 103
นางสาวจำลองลักษณ์ สุขสโมสร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-510625 ต่อ 104
นายอาณัติ เปี่ยมบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-510625 ต่อ 106
นางสาวปณิธิลัญจ์ ปล่องทอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 036-510625 ต่อ 105