หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
 
  ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด มีถนนจำนวน 129 สาย ระยะทางยาวรวมประมาณ 196.258 กิโลเมตร
 
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
 
ถนนคอนกรีต จำนวน 6 สาย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 76 สาย
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
หนอง คลอง บึง      
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 38 แห่ง
 
บ่อบาดาล จำนวน 155 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 17 แห่ง
 
คูส่งน้ำ จำนวน 53 แห่ง
 
คูทิ้งน้ำ จำนวน 56 แห่ง
 
คลองชลประทาน จำนวน 11 แห่ง
 

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445