หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาสามปี [ 8 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)