หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติ ก.อบต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ การจิจารณา อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ ก.อบต. สิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศก.ถ.เรื่องกําหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 140  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ประจำปี 2564-2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
(1)    2    
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625