หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 7 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ไม้ดัด [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)