หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ชัย   มาตรการจัดการขยะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ระลอกใหม่   20 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพกรวม   เรื่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งมาตรการเพื่อการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด   20 ม.ค. 2564 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวไผ่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางมัญ   ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)   20 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สระแจง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   19 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางมัญ   องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.จักรสีห์   การดำเนินงานบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นทีองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพสังโฆ   ประกาศราคากลาง โครงการจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพสังโฆ   19 ม.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระทุ่ม   การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด เเละการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางมัญ   ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด กรณีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   19 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพกรวม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การรับสนมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน   18 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางมัญ   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   18 ม.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางมัญ   ประกาศเรื่องจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1   18 ม.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT)   18 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จักรสีห์   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา   18 ม.ค. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 674
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445