หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ Website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอบต.ไม้ดัด จ.สิงห์บุรี   7 มิ.ย. 2561 249
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.ไม้ดัด   5 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   5 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   5 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๒   8 มี.ค. 2562 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำ ปี พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   7 พ.ย. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 74
  (1)     2      3      4   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player