หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    15 ส.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   24 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน   3 ก.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย   3 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลดการใช้ถุงพลาสติก   3 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.ไม้ดัด   5 มิ.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   5 มิ.ย. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2562   5 มิ.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 มิ.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   5 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๒   8 มี.ค. 2562 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำ ปี พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   7 พ.ย. 2561 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 95
  (1)     2      3   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445