หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กๆเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  6 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   15 ส.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการสำรวจภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  24 ก.ค. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   15 วิธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน  3 ก.ค. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย  3 ก.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลดการใช้ถุงพลาสติก  3 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.ไม้ดัด  5 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ  5 มิ.ย. 2562 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2562  5 มิ.ย. 2562 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562  5 มิ.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  5 มิ.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๒  8 มี.ค. 2562 244
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำ ปี พ.ศ.2561  7 พ.ย. 2561 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  7 พ.ย. 2561 102
  (1)     2      3   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445