หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน  
 

นายเฉลียว ชัชวาลย์ นายกองค์บริหารส่วนตำบลไม้ดัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเวลา เป็นเหตุให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ ประสบกับปัญหาการเจ็บป่วยต่างๆ ตามมา องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วงเย็น กิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ฟุตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน และอื่นๆ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 10.33 น. โดย คุณ มนันท์ญา อินทร์ชู

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625