หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

           เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด โดยมีคณะกรรมการแผน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนผู้นำชุมชนตำบลไม้ดัด และตำบลเชิงกลัด ตัวแทนภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ในการพิจารณาปรับปรุงแผนงานโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
           ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ก็ได้เสนอปรับปรุงแผนงานโครงการต่างๆ หลายโครงการตามที่ประชาชนได้เสนอความต้องการ และปรับแผนงานเพื่อรองรับงบประมาณที่อาจเข้ามาภายในปีงบประมาณ 2565 นี้ด้วย
          เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ไม่สามารถจัดประชาคมในพื้นที่ได้ จึงต้องนำแผนพัฒนาท้องถิ่นของหมู่บ้านเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ก็จะยิ่งทำให้แผนงานโครงการในฉบับหน้า (พ.ศ.2566 - 2570 ) ครอบคลุมความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น เพราะเป็นการนำโครงการที่ผ่านการประชาคมของประชาชนในหมู่บ้านมาแล้ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 17.04 น. โดย คุณ ประทุมทิพย์ ปานหงษ์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625