หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

 
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนน คสล.ม.12 ต.เชิงกลัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 15.38 น. โดย คุณ วรรณวิษา วรรณสุขทอง

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445