หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

 
การแสดงเจตจำนงสุจริต  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายเฉลียว ชัชวาลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Goverance) มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 09.32 น. โดย คุณ มนันท์ญา อินทร์ชู

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445