หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
  
เวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีวิกฤตการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 14.46 น. โดย คุณ ประทุมทิพย์ ปานหงษ์

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557