หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

รายงานการประชุมสภฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ประทุมทิพย์ ปานหงษ์

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557