หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

 
ลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย  
 

ลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย
สาเหตุหลักของการเกิดหมอกควันนั้นมีปัญหามาจากเรื่องของการ \"เผา\" อาทิ การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละออง เถ้า เขม่าควัน ระบายออกสู่อากาศ ซึ่งสารพิษต่าง ๆ ที่มีในหมอกควันได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 11.08 น. โดย คุณ มนันท์ญา อินทร์ชู

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445