หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 

 
ลดการใช้ถุงพลาสติก  
 

ขอเชิญร่วมรณรงค์ \"ลดการใช้ถุงพลาสติก\"
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ลดการเผาพลาญเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
พัฒนความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนคุณภาพชีวิตให้สังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 10.29 น. โดย คุณ มนันท์ญา อินทร์ชู

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445