หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงกลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 12.7 หมู่ที่ 12 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,815 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมหูช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 54 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,313 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมหูช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 983 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมหูช้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนพื้นที่ตำบลไม้ดัด และตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,828 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแปลงนาตาเฮง หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 4 เมตร ยาว 397 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,588 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัดและตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้หินคลุก ซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาตรหินคลุก 1,789 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 นมสด UHT รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา นักเรียนจำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก เป็นระยะเวลา 39 วัน ทุกวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สำหรับอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาดำเนินการจัดหาและปรับปรุงแก้ความถูกต้องทางเลขาคณิตและพิกัดภูมิศาสตร์ของภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและการจัดทำข้อมูลแผนที่กายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 (รายละเอียดตามโครงการฯ) [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 180 คน ๆ ละ 70.- บาท ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและระบบไฟฟ้า ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 28 เต้นท์ (ขนาด 5X 8 เมตร จำนวน 27 เต้นท์ ๆ ละ 800 บาท และขนาด 5 X 12 เมตร จำนวน 1 เต้นท์ ๆ ละ 1,800 บาท) เป็นเงิน 23,400.- บาท ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา นักเรียนจำนวน 155 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 ป้าย [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 และเด็กนักเรียนประถมศึกษา 1-6 นักเรียน จำนวน 87 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ ๆละ 75 บาท และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ๆละ 25 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ตามโครงการคืนรักผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอการ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 ข้อ 5.4.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นระยะเวลา 38 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา จำนวน 28 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 นมสด UHT รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา นักเรียนจำนวน 28 ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง อัตราการเช่าเดือนละ 3,500 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลาการเช่า 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 เป็นระยะเวลา 38 วัน ทุกวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำหรับอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 10 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 ข้อ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.2561 ข้อ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625