หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก เป็นระยะเวลา 39 วัน ทุกวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สำหรับอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 นมสด UHT รสจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา นักเรียนจำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาดำเนินการจัดหาและปรับปรุงแก้ความถูกต้องทางเลขาคณิตและพิกัดภูมิศาสตร์ของภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงและการจัดทำข้อมูลแผนที่กายภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ตามโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 (รายละเอียดตามโครงการฯ) [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 28 เต้นท์ (ขนาด 5X 8 เมตร จำนวน 27 เต้นท์ ๆ ละ 800 บาท และขนาด 5 X 12 เมตร จำนวน 1 เต้นท์ ๆ ละ 1,800 บาท) เป็นเงิน 23,400.- บาท ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงและระบบไฟฟ้า ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดตามโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 180 คน ๆ ละ 70.- บาท ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อบต.ไม้ดัด ปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 และเด็กนักเรียนประถมศึกษา 1-6 นักเรียน จำนวน 87 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 1 ป้าย [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player