หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโมก หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโมก หมู่ที่ 8 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,155 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 หลัง จำนวน 6 รายการ นางสาวอนุสรา จิตรสวัสดิ์ อายุ 32 ปี บ้านเลขที่ 78/3 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 หลัง นางบุญช่วย อินทเกษร อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ที่ 12 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,041 ตารางเมตร (พร้อมหูช้าง) ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบบเทปกาว ไซส์ M จำนวน 1,380 ตัว ตัวละ 9.50 บาท , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบบเทปกาว ไซส์ L จำนวน 2,208 ตัว ตัวละ 9.50 บาท และแผ่นรองซับการขับถ่าย จำนวน 460 ชิ้น ๆ ละ 6 บาท ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนโมก หมู่ที่ ๘ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๓.๕o เมตร ยาว ๓๓o เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ o.๒o เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข 416-61-0059 และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข 416-63-0083 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรืองเดชประชานุเคราะห์ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2567 ]จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะพร้อมรีด จำนวน 36 ผืน ๆละ 50.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2567 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข 416-64-0088 และ 416-63-0074 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2567 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนราชการแบบขับเคลื่อนสองล้อ ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กจ 4406 สิงห์บุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2567 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขนาด 1.40 X 2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]จ้างจัดซุ้มกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 4 ฐาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]จ้างเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2567 ]จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 2 หลัง ตามโครงการสืบสานและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่ ประจำปี 2567 กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา นักเรียนจำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 และเด็กนักเรียนประถมศึกษา 1-6 นักเรียนจำนวน 157 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรืองเดชประชานุเคราะห์ นักเรียน จำนวน 11 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 และเด็กนักเรียนประถมศึกษา 1-6 นักเรียน จำนวน 57 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน ทุกวัน ( เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567- 22 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำหรับอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 11 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็ก ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นระยะเวลา 58 วัน ทุกวัน ( เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ? 22 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สำหรับอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625