หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด ตั้งอยู่บริเวณวัดจุกคลี หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ติดถนนสาย บางระจัน - ท่าข้าม โดยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบางระจัน ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระจันประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 45.50 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 28,437.5 ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
พื้นที่อยู่ในเขตตำบลไม้ดัด 26.19 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 16,368.8 ไร่
 
พื้นที่อยู่ในเขตตำบลเชิงกลัด 19.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12,068.7 ไร่
     
 
 
 
 
ประชากรทั้งสองตำบลรวมทั้งสิ้น 4,259 คน
 
แยกเป็นชาย จำนวน 2,124 คน คิดเป็นร้อยละ 49.87
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 2,135 คน คิดเป็นร้อยละ 50.13
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,292 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 93.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพักทัน ตำบลสระแจง และตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  
 
 
 
 
  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบด้านฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำน้อยและคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ตัดแบ่งเขตกับเทศบาลเมืองบางระจัน พร้อมทั้งคูส่งน้ำทุกหมู่บ้าน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 
 
 
  อาชีพของราษฎรตำบลไม้ดัด และตำบลเชิงกลัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย และ เลี้ยงสัตว์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625