หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 


นายเฉลียว ชัชวาลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 0627854445
 


นายเหรียญ แก้วเกตุ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 087-0181993


นางสาวสายพิน จีนเท่ห์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 081-2948653
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-785-4445