หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
พระยืนวัดจุกคลี
โบราณสถาน เตาเผาแม่น้ำน้อย
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อบต.ไม้ดัด
1
2
3
 
 
 
 


นายเฉลียว ชัชวาลย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 062-7854445
 


นายผกิจ มีหิรัญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 091-8935651


นายสุรเชษฐ์ ชุ่มชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 083-0014014
 


นายพรเทพ มากมาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
โทร : 090-1151275
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-625